Certificate in Advanced English (CAE)

Certificate in Advanced English

cae

El CAE és un títol d’anglès molt respectat. Es tracta d’una valoració de l’habilitat de la llengua anglesa i està reconegut per milers d’empreses i institucions educatives d’arreu del món com un títol de nivell avançat d’anglès (Nivell C1 del Mar Comú de referència de llengües europees)

CAE és reconegut per moltes universitats i facultats al Regne Unit i altres països de parla anglesa com a prova d’haver obtingut un nivell d’anglès suficient com per accedir a cursos d’educació superior.

Els candidats hauràn de ser capaços de: 

  • Entendre i comprendre una varietat de textos extensos i lingüísticament complexos així com reconèixer el seu sentit implícit.
  • Expresar-se amb espontanietat sense necessitat d’esforçar-se massa per trovar l’expressió adequada.
  • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics, professionals o de formació.
  • Produïr textos clars, estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat i ser capaç de relacionar temes utilitzant tota una varietat de recursos lingüístics apropiats.

L’exàmen de Certificate in Advanced English es divideix en cinc parts:

Comprensió lectora
Expressió escrita
Comprensió auditiva
Ús de la llengua
Expressió oral

A First Class School of English el nostre objectiu és que el teu nivell d’anglès superi fàcilment els bàrems  establerts per l’obtenció del CAE, obrint-te les portes a un món de possiblitats tant professionals com personals. Estàs preparat per trencar barreres?

First Class | School of English

C/ Pi i Margall, 7
08850 - Gavà
Barcelona

Tel. 93 633 33 07
firstclassgava@gmail.com
http://firstclassgava.com

>> Mapa de localització

rss_38 rss_38

Categories

  • No hi ha categories